رای به سایت :
43
محبوب
حوزه 150 ذاکرین
ناحیه مقاومت بسیج کربلا
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

کوهپیمایی دار آباد
کوهپیمایی دار آباد
    تاریخ› یکشنبه 04 مرداد 1394 - 16:20

به همت مسئول تربیت بدنی حوزه 150 ذاکرین کوهپیمایی دار آباد مورخ 1394/05/01 با حضور تعداد کثیری از بسیجیان پایگاه 14 معصوم انجام شد.

RSS