رای به سایت :
253
محبوب
حوزه 151 قدس
ناحیه مقاومت بسیج کربلا
چهارشنبه 28 آذر 1397 -
برگزاری حلقه معرفتی شهید فهمیده مقطع ابتدایی پایگاه مقاومت بسیج شهید بروجردی ـ 22 دی 1396
حوزه مقاومت بسیج 151 قدس

برگزاری حلقه معرفتی شهید فهمیده مقطع ابتدایی پایگاه مقاومت بسیج شهید بروجردی ـ 22 دی 1396

گزارش تصویری
calendar
تاریخ : 1396/10/23 - 22:25
1
محبوب  
رای به خبر :