رای به سایت :
1812
محبوب
حوزه 154 موحدین
ناحیه مقاومت بسیج کربلا
چهارشنبه 27 دي 1396 -
از نقاط قوّت ما ، انتقال ارزشهاى انقلاب به نسل دوم و سوم
از نقاط قوّت ما ، انتقال ارزشهاى انقلاب به نسل دوم و سوم

امروز شما جوانها را نگاه میکنید، مى‌بینید این ارزشها را دریافت کرده‌اند.
calendar
تاریخ : 1396/10/22 - 21:37
9
محبوب  
رای به خبر :