رای به سایت :
1727
محبوب
حوزه 154 موحدین
ناحیه مقاومت بسیج کربلا
سه شنبه 30 آبان 1396 -
گزارش تصویری راهپیمایی ارعیت حسینی4
گزارش تصویری راهپیمایی ارعیت حسینی4

در این راه پیمایی و همایش عظیم قدرت،وحدت،محبت،ایستادگی،ایثار، بخشش و.... را هم با چشم دل و هم با دیده ظاهری مشاهده کرد وانسان در این همه خصلت خوب در یکجا در تعجب است .
calendar
تاریخ : 1396/08/22 - 16:16
7
محبوب  
رای به خبر :