رای به سایت :
2007
محبوب
حوزه 154 موحدین
ناحیه مقاومت بسیج کربلا
شنبه 02 تير 1397 -
گززارش تصویری از راهپیمایی قدس تماشایی3
گززارش تصویری از راهپیمایی قدس تماشایی3

ملت بزرگ ایران چه هوشیارانه زمان را می سنجندو واردمیدان میشوند و چه زیبا گوش به فرمان ولایت اندو با حضوری انقلابی در راهپیمایی روز قدس تماشایی شرکت می کنند هیچ قدرتی در جهان نمی تواند این ملت متحد را شکست دهد خدا با ماست .
calendar
تاریخ : 1397/03/22 - 00:11
6
محبوب  
رای به خبر :