رای به سایت :
2007
محبوب
حوزه 154 موحدین
ناحیه مقاومت بسیج کربلا
شنبه 02 تير 1397 -
گززارش تصویری از راهپیمایی قدس تماشایی5
گززارش تصویری از راهپیمایی قدس تماشایی5

روز قدس تماشایی 97 خیلی زود برای راهپیمایی رفتم جمعیت زیاد نبود گفتم خدایا نکند مردم خواب بمونند و نیایند یه ذره به طرف دانشگاه حرکت کردم دو دقیقه نبود برگشتم بین جمعیت عظیم گم شدم فوج فوج جمعیت داشت میامد انگار از آسمان...
calendar
تاریخ : 1397/03/22 - 01:37
6
محبوب  
رای به خبر :