پایگاه مقاومت بسیج الرسول
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
3
محبوب

شهید سعید رفیعی

تاریخ شهادت:  1361-03-15
محل شهادت:  ام الرصاص

شهید سعید رفیعی از شهدای مسجدالرسول(ص) در جنگ تحمیلی می باشد. این شهید عزیز در سال 1344 بدنیا آمد و در سال 1361 در عنفوان نوجوانی رهرو راه حضرت قاسم (ع) گردید.