پایگاه مقاومت بسیج الرسول
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
3
محبوب

شهید محمدهادی رفیعی

تاریخ شهادت:  1362-06-08
محل شهادت:  بستان