قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج الرسول
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
3
محبوب

شهید محمدهادی رفیعی

تاریخ شهادت:  1362-06-08
محل شهادت:  بستان