تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 20:16
کد خبر : 672260
سرویس خبری : عکس خبری
 

22 اسفند روز بزرگداشت شهداء گرامی باد

22 اسفند روز بزرگداشت شهداء گرامی باد

22 اسفند روز بزرگداشت شهداء گرامی باد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج ایمان  حوزه 147 شهدای بدر  ناحیه مقاومت بسیج کربلا،22 اسفند روز بزرگداشت شهداء گرامی بادسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ