پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج (ع)
 
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

رای به سایت :
1101
محبوب

حلقه صالحین امام محمد باقر(ع)
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمد باقر(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 16:40

جلسه صالحین حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)
    تاریخ› دوشنبه 30 بهمن 1396 - 20:16

جلسه قرآنی حلقه رده دبستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 26 بهمن 1396 - 18:51

کلاس های آموزشی و فرهنگی حلقه رده نوجوانان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 1396 - 17:11

اردوی تفریحی حلقه جوانان برگزار شد.

برنامه تفریحی فوتبال+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
برنامه تفریحی فوتبال+تصویر
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 17:21

کلاس ورزشی حلقه صالحین صاحب الزمان(عج) تشکیل شد.

تشکیل حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
تشکیل حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)+تصاویر
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 17:17

حلقه صالحین رده دبستان پایگاه تشکیل شد.

جلسه هفتگی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
جلسه هفتگی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصاویر
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 16:49

جلسه شامگاه 27 دی ماه 96 برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 17:07

برنامه ورزشی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

فعالیت حلقه صالحین صاحب الزمان(ع)+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
فعالیت حلقه صالحین صاحب الزمان(ع)+تصاویر
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 17:01

برنامه های آموزشی و ورزشی حلقه رده دبستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 16:58

جلسه فرهنگی حلقه صالحین رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 16:57

برنامه تفریحی ورزشی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 16:55

جلسه فرهنگی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

جلسه توجیهی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
جلسه توجیهی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 15:56

جلسه توجیهی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین صاحب الزمان+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین صاحب الزمان+تصاویر
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 15:53

جلسه آموزشی حلقه صالحین رده دبستان برگزار شد.

حلقه صالحین شهید گلبان+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین شهید گلبان+تصاویر
    تاریخ› شنبه 02 دي 1396 - 00:58

کلاس احکام حلقه رده دبستان پایگاه برگزار شد.

تشکیل حلقه صالحین شورا+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
تشکیل حلقه صالحین شورا+تصاویر
    تاریخ› شنبه 02 دي 1396 - 00:38

حلقه قرآنی شورای پایگاه تشکیل شد.

برگزاری کلاس انگلیسی+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
برگزاری کلاس انگلیسی+تصاویر
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 15:05

جلسه آموزشی زبان انگلیسی حلقه شهید گلبان برگزار شد.

کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
    تاریخ› یکشنبه 29 مرداد 1396 - 17:53

کلاس قرآنی حلقه شهید گلبان برگزار شد.

کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 16:23

کلاس قرآنی حلقه صالحین شهید گلبان برگزار شد.

برنامه تفریحی فوتبال+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
برنامه تفریحی فوتبال+تصاویر
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 15:57

برنامه فوتبال حلقه صالحین شهید گلبان برگزار شد.

1 2 3 4