پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج (ع)
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
1104
محبوب

حلقه صالحین امام محمد باقر(ع)
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمد باقر(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 21:10

جلسه صالحین حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)
    تاریخ› دوشنبه 30 بهمن 1396 - 23:46

جلسه قرآنی حلقه رده دبستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 26 بهمن 1396 - 22:21

کلاس های آموزشی و فرهنگی حلقه رده نوجوانان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 1396 - 20:41

اردوی تفریحی حلقه جوانان برگزار شد.

برنامه تفریحی فوتبال+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
برنامه تفریحی فوتبال+تصویر
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 20:51

کلاس ورزشی حلقه صالحین صاحب الزمان(عج) تشکیل شد.

تشکیل حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
تشکیل حلقه صالحین صاحب الزمان(عج)+تصاویر
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 20:47

حلقه صالحین رده دبستان پایگاه تشکیل شد.

جلسه هفتگی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
جلسه هفتگی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصاویر
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 20:19

جلسه شامگاه 27 دی ماه 96 برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 20:37

برنامه ورزشی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

فعالیت حلقه صالحین صاحب الزمان(ع)+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
فعالیت حلقه صالحین صاحب الزمان(ع)+تصاویر
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 20:31

برنامه های آموزشی و ورزشی حلقه رده دبستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 20:28

جلسه فرهنگی حلقه صالحین رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 20:27

برنامه تفریحی ورزشی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 20:25

جلسه فرهنگی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

جلسه توجیهی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
جلسه توجیهی حلقه امام محمدباقر(ع)+تصویر
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 19:26

جلسه توجیهی حلقه رده دبیرستان برگزار شد.

حلقه صالحین صاحب الزمان+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین صاحب الزمان+تصاویر
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 19:23

جلسه آموزشی حلقه صالحین رده دبستان برگزار شد.

حلقه صالحین شهید گلبان+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
حلقه صالحین شهید گلبان+تصاویر
    تاریخ› شنبه 02 دي 1396 - 04:28

کلاس احکام حلقه رده دبستان پایگاه برگزار شد.

تشکیل حلقه صالحین شورا+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
تشکیل حلقه صالحین شورا+تصاویر
    تاریخ› شنبه 02 دي 1396 - 04:08

حلقه قرآنی شورای پایگاه تشکیل شد.

برگزاری کلاس انگلیسی+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
برگزاری کلاس انگلیسی+تصاویر
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 19:35

جلسه آموزشی زبان انگلیسی حلقه شهید گلبان برگزار شد.

کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
    تاریخ› یکشنبه 29 مرداد 1396 - 22:23

کلاس قرآنی حلقه شهید گلبان برگزار شد.

کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
کلاس احکام و قصص قرآنی+تصاویر
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 20:53

کلاس قرآنی حلقه صالحین شهید گلبان برگزار شد.

برنامه تفریحی فوتبال+تصاویر
پایگاه مقاومت بسیج باب الحوائج(ع)
برنامه تفریحی فوتبال+تصاویر
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 20:27

برنامه فوتبال حلقه صالحین شهید گلبان برگزار شد.

1 2 3 4