پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
 
یکشنبه 29 بهمن 1396 -

رای به سایت :
394
محبوب

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› چهارشنبه 27 دي 1396 - 21:23

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه،حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی (ره) برگزار شد.
جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی (ره) برگزار شد.
    تاریخ› چهارشنبه 27 دي 1396 - 20:34

جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی(ره)مورخه 96/10/16 برگزار شد.

جلسه دیدار یاران و حلقه های صالحین بر گزار گردید.
جلسه دیدار یاران و حلقه های صالحین بر گزار گردید.
    تاریخ› پنجشنبه 14 دي 1396 - 03:11

چهارشنبه شب بسیجیان پایگاه شهید بهشتی(ره)در جلسه دیداریاران و حلقه های صالحین شرکت کردند.

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 08 دي 1396 - 14:36

جمعه صبح پس از دعای ندبه،حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
    تاریخ› جمعه 08 دي 1396 - 14:31

چهارشنبه شب بسیجیان پایگاه شهیدبهشتی(ره)درجلسه دیدار یاران و حلقه های صالحین شرکت کردند .

اردوی سینما برگزار شد.
اردوی سینما برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 18:22

نوجوانان پایگاه شهید بهشتی به همراه مربیان تربیتی به تماشای فیلم اشنوگل نشستند.

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 14:54

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه، حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
    تاریخ› پنجشنبه 30 آذر 1396 - 15:04

چهارشنبه شب بسیجیان پایگاه شهیدبهشتی(ره)درجلسه دیدار یاران و حلقه های صالحین شرکت کردند .

برگزاری مسابقات فوتسال.
برگزاری مسابقات فوتسال.
    تاریخ› دوشنبه 27 آذر 1396 - 22:46

نونهالان پایگاه شهید بهشتی در مسابقات فوتسال شرکت کردند.

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 14:55

جمعه صبح پس از دعای ندبه،حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 14:34

چهارشنبه شب بسیجیان پایگاه شهید بهشتی(ره)در جلسه دیدار یاران و حلقه های صالحین شرکت کردند.

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 17 آذر 1396 - 09:11

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه، حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
    تاریخ› جمعه 17 آذر 1396 - 08:57

چهارشنبه شب بسیجیان پایگاه شهیدبهشتی(ره)درجلسه دیدار یاران و حلقه های صالحین شرکت کردند .

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 21:39

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه، حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
جلسه دیدار یاران و حلقه صالحین برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 21:33

چهارشنبه شب بسیجیان پایگاه شهیدبهشتی(ره)درجلسه دیدار یاران و حلقه های صالحین شرکت کردند .

برگزاری جلسه های صالحین
حلقه های صالحین
برگزاری جلسه های صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 08 آذر 1396 - 23:28

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه،حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

دیدار یاران
دیدار یاران
دیدار یاران
    تاریخ› چهارشنبه 08 آذر 1396 - 23:03

برگزاری دیدار یاران(هیئت منتظران موعود)

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 27 آبان 1396 - 20:23

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه،حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

جلسه حلقه صالیحن پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالیحن پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 19 آبان 1396 - 11:02

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه،حلقه صالحین پیام لاله های برگزار گردید.

جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 12 آبان 1396 - 13:05

جمعه صبح پس از مراسم دعای ندبه،حلقه صالحین پیام لاله ها برگزار گردید.

1 2 3 4... 5